top of page

Ik ben Marijke Wolf. Ik ben getrouwd en samen met mijn man hebben we 3 kinderen.

Sinds 1994 werk ik als fysiotherapeut met kinderen. Tijdens mijn werk heb ik de opleiding kinderfysiotherapie afgerond.

Ik heb de eerste 12 jaar gewerkt in het kinderrevalidatieteam van het revalidatie centrum de Vogellanden in Zwolle. Hier heb ik veel gewerkt met kinderen met CP (hersenletsel die ontstaan is vlak voor/ tijdens of vlak na de geboorte), syndromen en spierziektes. Verder maakte ik deel uit van het handenteam. Dit team analyseerde het functioneren van de hand van het kind met spasticiteit. Samen kan er een optimale behandelmethode uitgevoerd worden.

Daarna heb ik 8 jaar gewerkt in een praktijk in de wijk Drielanden. In deze tijd heb ik mij gespecialiseerd in de problematiek van de 0-2 jarigen, DCD (Kinderen die erg onhandig zijn) en problemen in de fijne motoriek zoals niet goed kunnen schrijven of knutselen.

Nu heb ik een eigen praktijk. Mijn doel is dat alle kinderen een optimale begeleiding krijgen. Dit wil ik samen met de ouders/ verzorgers, artsen en eventueel andere zorgverleners voor elkaar krijgen. Een kind moet op zijn gemak kunnen zijn. Daarom kom ik bij de kinderen tot 2 jaar aan huis. Dit is voor hen een veilige omgeving. Thuis kan er gekeken worden wat de problemen zijn en kan er meteen geoefend worden en adviezen gegeven worden om het kind te helpen. Om aan huis te kunnen behandelen heb ik wel een verwijzing van het consultatie bureau, huisarts of kinderarts nodig.

Voor de kinderen op school is het ook mogelijk, als de school het goed vindt, om op school te behandelen. Zo zijn kinderen minder tijd weg uit de les. Als het een vraag is met betrekking op het functioneren op school of tijdens spel, is er ook overleg mogelijk met de leerkracht. Zo kan een optimale behandeling gegeven worden.

Ik vind het erg belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in mijn vak. Daarom ben ik lid van de beroepsvereniging voor kinderfysiotherapeuten, neem ik deel aan intercollegiale overleggen, doe regelmatig cursussen en ga naar congressen.

Waarom voor mij kiezen?

Waarom kiest u voor mij?

  • Ik heb veel ervaring met verschillende problematiek.
  • Ik kom bij u aan huis of op school.
  • Ik ben volledig opgeleid tot Kinderfysiotherapeut door 3 jarige post-HBO opleiding en niet door zogenaamd “generaal pardon.”
  • Ik werk met de laatste gevalideerde testen.

Mijn opleidingen zijn:

  1. Fysiotherapie.
  2. Specialisatie Kinderfysiotherapie.
  3. Volledige opleiding voor Fysiotherapie bij het in opgroeien bedreigde kind van 0-2 jaar. Deze opleiding heeft verder nog niemand in de regio volledig afgerond.
  4. Start dit jaar met de TOP- opleiding samen met 11 anderen vanuit heel Nederland. Er is in de ruime omgeving niemand die deze opleiding gedaan heeft.
bottom of page